Medlemskab af Kulinarisk Sydfyn

Pris: 200,00 DKK inkl. moms
    Betalingsmuligheder

    • Indbetalingskort (+71 kodelinje) fremsendes per email efter tilmelding
    • Via MobilePay Subscriptions (tilmelding til abonnement)

Nye medlemmer

Medlemskabet er personligt, og gælder indeværende kalenderår.
Man har mulighed for at tilmelde sig og betale via MobilePay eller at få fremsendt en opkrævning, hvor man har mulighed for at tilmelde sig PBS betaling.
Udmeldelse sker skriftligt til kontakt@kulinarisksydfyn.dk